Naše znalosti ve Vašich službáchVýzkumné projekty

Vybudování centra celoživotního vzdělávání při SZŠ Svitavy

Střední zdravotnická škola ve Svitavách ve spolupráci se společností První regionální rozvojová, a.s. realizuje projekt Vybudování centra celoživotního vzdělávání při Střední zdravotnické škole Svitavy, který je financován z fondů EU, konkrétně z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. V současné době připravuje dotazníkové šetření, které ověří zájem o vzdělávací kurzy pro zdravotnické pracovníky i laickou veřejnost

Studie sektoru NNO v Pardubickém kraji

Výzkumný projekt Studie sektoru nestátních neziskových organizací v Pardubickém kraji. Cílem projektu byla analýza sektoru NNO v Pardubickém kraji z hlediska absorpční kapacity. Studie se skládá z analýzy sektoru NNOz ekonomického hlediska, projektového hlediska, z hlediska řízení lidských zdrojů a z analýzy cílových skupin NNO v jednotlivých oblastech jejich činnosti.

Možnosti využití specifických místních zdrojů...

Partnerství s Univerzitou Pardubice v projektu Možnosti využití specifických místních zdrojů pro ekonomický rozvoj vybraných venkovských regionů se soustředěnou podporou v Pardubickém kraji. Cílem výzkumu bylo zpracování komplexní metodiky pro praktické využití při vytváření a posilování zásad partnerství, zahájení a prohloubení kooperace mezi jednotlivými subjekty cestovního ruchu a pro rozvoj destinačního managementu rozvíjeného na regionální úrovni.

Partnerství pro cestovní ruch na regionální úrovni

Partnerství s Univerzitou Pardubice v projektu Partnerství pro cestovní ruch na regionální úrovni. Cílem projektu bylo zpracování komplexní metodiky pro praktické využití při vytváření a posilování zásad partnerství, zahájení a prohloubení kooperace mezi jednotlivými subjekty cestovního ruchu a pro rozvoj destinačního managementu rozvíjeného na
regionální úrovni.


eBRÁNA webarchitect