Naše znalosti ve Vašich službáchÚvod

Společnost První regionální rozvojová a.s. je českou firmou zaměřenou na poskytování poradenských služeb především v oblasti řízení dotací, přípravy žádostí o podporu z předvstupních a strukturálních fondů Evropské unie. Toto základní spektrum služeb doplňují další aktivity v oblasti vzdělávání a výzkumu.

Projektový tým společnosti je složen z odborníků na oblast regionálního rozvoje, ekonomiky veřejného sektoru, veřejnou správu a informační technologie. Pro klienty společnosti zpracoval tento tým již desítky žádostí o podporu z předstupních fondů Phare, Společného regionálního operačního programu, Operačních programů průmysl a podnikání, Rozvoj lidských zdrojů a Infrastruktura, fondů EHP a Norska.

Okruh stávajících i budoucích klientů je tvořen subjekty z řad neziskových organizací, podnikatelů, institucí státní správy a samosprávy na krajské i municipální úrovni a dalších jimi zřizovaných organizací. Těmto klientům tedy společnost nabízí ucelené portfolio poradenských služeb, jehož základní pilíře tvoří komplexní služby řízení dotací, výzkumné aktivity, vzdělávací aktivity a finanční, organizační a podnikatelské poradenství.

Zdeňka Sedláková

předsedkyně představenstvaeBRÁNA webarchitect