Naše znalosti ve Vašich službáchStudie sektoru NNO v Pardubickém kraji

V druhé polovině roku 2006 společnost zpracovala pro Krajský úřad Pardubického kraje Studii sektoru nestátních neziskových organizací v Pardubickém kraji, zaměřenou na absorpční kapacitu těchto organizací pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie.

Výstupem projektu je dvousvazková studie, přičemž Svazek I (pdf) obsahuje analýzu nestátních neziskových organizací z ekonomického hlediska, projektového hlediska a z hlediska řízení lidských zdrojů.

Svazek II se skládá z analýz cílových skupin NNO podle jednotlivých oblastí jejich zaměření. Struktura svazku je následující:

 • Kapitola 01 - Úvod (pdf, zip)
 • Kapitola 02 - Etnické menšiny (pdf, zip)
 • Kapitola 03 - Osoby se zdravotním postižením (pdf, zip)
 • Kapitola 04 - Osoby bez domova (pdf, zip)
 • Kapitola 05 - Uživatelé drog (pdf, zip)
 • Kapitola 06 - Osoby duševně nemocné (pdf, zip)
 • Kapitola 07 - Oběti domácího násilí a sociálně znevýhodněné děti (pdf, zip)
 • Kapitola 08 - Volný čas, sport a tělovýchova (pdf, zip)
 • Kapitola 09 - Životní prostředí (pdf, zip)
 • Kapitola 10 - Vzdělávání (pdf, zip)
 • Kapitola 11 - Shrnutí (pdf, zip)

Svazek I (PDF) i jednotlivé části Svazku II (PDF nebo DOC - ZIP archiv) můžete stáhnout kliknutím na jednotlivé odkazy v předchozím textu.

Část výstupů studie byla zástupcům NNO z Pardubického kraje prezentována na 2.regionální konferenci "Jak využít evropské dotace" (27.11.2006 Seč). Prezetace můžete stáhnout pomocí následujících odkazů (ZIP archiv):

Pro další informace týkající se studie se také lze podívat do sekce reference - výzkumné projekty, nebo kontaktovat Krajský úřad Pardubického kraje - Odbor strategického rozvoje kraje.eBRÁNA webarchitect