Naše znalosti ve Vašich službáchKrajský úřad Pardubického kraje

Studie sektoru NNO v Pardubickém kraji

V druhé polovině roku 2006 společnost zpracovala v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v podmínkách Pardubického kraje Studii sektoru nestátních neziskových organizací v Pardubickém kraji, zaměřenou na absorpční kapacitu těchto organizací pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie.

Cíle projektu

Cílem této studie bylo identifikovat a popsat cílové skupiny, se kterými pracují nestátní neziskové organizace v Pardubickém kraji. Zaměření těchto analýz vychází ze současné praxe při zpracování žádostí o podporu ze SF EU.

Obsah studie

V rámci tohoto projektu byla zpracována analýza sektoru NNO s následující strukturou:

 • Oborové analýzy cílových skupin NNO v Pardubickém kraji
  • analýza potřeb cílových skupin ohrožených sociální exkluzí
   • etnické menšiny
   • osoby se zdravotním postižením
   • osoby bez domova
   • uživatelé drog
   • osoby duševně nemocné
   • oběti domácího násilí, děti a mládež ze znevýhodněného sociálního prostředí
  • analýza potřeb cílových skupin v oblasti volného času, sportu a tělovýchovy
  • analýza potřeb cílových skupin v oblasti životního prostředí
  • analýza potřeb cílových skupin v oblasti vzdělávání
 • Analýza a návrh na zvýšení absorpční kapacity NNO v Pardubickém kraji
  • analýza absorpční kapacity NNO z projektového hlediska
  • ekonomická analýza NNO
  • analýza lidských zdrojů v NNO
  • návrh na opatření na zvýšení absorpční kapacity NNO v Pardubickém kraji
Projektový tým

Realizace projektu byla zajištěna plně zaměstnanci společnosti.

Další informace

Výstupy z projektu jsou k dispozici ke stažení zde.eBRÁNA webarchitect