Naše znalosti ve Vašich službáchVýzkumné projekty

Krajský úřad Pardubického kraje

Název projektu
Zdroj
SROP, opatření 3.3
Obsah projektu
Analýza sektoru NNO v Pardubickém kraji z hlediska absorpční kapacity. Studie se skládá z analýzy z ekonomického hlediska, projektového hlediska, z hlediska řízení lidských zdrojů a z analýzy cílových skupin NNO v jednotlivých oblastech jejich činnosti.
Popis zakázky
Zpracování Studie sektoru nestátních neziskových organizací v Pardubickém kraji.
Realizace zakázky
05/2006-11/2006
Kontakt
Ing. Štěpánka Makarová
Odbor strategického rozvoje kraje, Oddělení regionálního rozvoje a projektového řízení

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu
Zdroj
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Veřejná soutěž WA MMR 2005
Obsah projektu
Zpracování komplexní metodiky pro praktické využití při vytváření a posilování zásad partnerství, zahájení a prohloubení kooperace mezi jednotlivými subjekty cestovního ruchu a pro rozvoj destinačního managementu rozvíjeného na regionální úrovni.
Popis zakázky
partnerství v projektu s Univerzitou Pardubice
Realizace zakázky
08/2005 – 12/2006
Kontakt
Ing. Petra Křivánková, Odbor regionálního rozvoje

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu
Zdroj
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Veřejná soutěž WB MMR 2005
Obsah, popis zakázky
Sestavení návrhu metodiky pro určení finančního vyjádření aktivace specifických místních zdrojů ve venkovském prostoru na veřejné rozpočty a jeho aplikace na prostoru mikroregionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko.
Popis zakázky
partnerství v projektu s Univerzitou Pardubice
Realizace zakázky
09/2005 – 12/2006
Kontakt
Ing. Petra Křivánková, Odbor regionálního rozvoje

Krajský úřad Pardubického kraje

Úspěšně realizované projekty pro Krajský úřad Pardubického kraje.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Úspěšně realizované projekty pro Ministerstvo pro místní rozvoj.


eBRÁNA webarchitect