Naše znalosti ve Vašich službáchInformační Czech Republic, s.r.o.

E-learningový portál pro lektory v Pardubickém kraji

Cíl a obsah projektu

Cílem projektu je zvýšit odbornou a pedagogickou způsobilost lektoru v oblasti dalšího profesního vzdělávání prostřednictvím jejich vzdělávání v nové formě výuky– e-learningu. Lektoři se naučí využívat e-learning při vzdělávací činnosti.

Výstupem projektu je kompletní vzdělávací kurz pro lektory, který jim zprostředkuje především informace

  • jaké předměty jsou vhodné pro tuto formu studia
  • jak vytvářet e-learningové kurzy
  • jak tyto kurzy vést (tutorovat) a jak je začlenit do „běžné“ výuky

Záměrem žadatele je akreditace nově vytvořeného vzdělávacího programu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Realizace projektu probíhá od října 2006 do prosince 2007.

Financování projektu

Projekt je hrazen z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci OP Rozvoj lidských zdrojů - Priorita 3 - Rozvoj celoživotního vzdělávání, opatření 3.3 - Rozvoj dalšího profesního vzdělávání.

Partner projektu

Partnerem projektu je Institut ochrany obyvatelstva (Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky) Lázně Bohdaneč. Partner projektu je školitelem všech složek Hasičského záchranného sboru a má v úmyslu využívat e-learning jako metodu výuky.

Další informace

Více informací o e-learningu a Informační Czech Republic, s.r.o. na stránkách této společnosti.eBRÁNA webarchitect