Naše znalosti ve Vašich službáchEvropské vzdělávací centrum, s.r.o.

Vybudování e-learningového jazykového centra

Podrobnosti o tomto projektu lze nalézt na stránkách Evropského vzdělávacího centra.

Cíle projektu

Cílem projektu je rozšíření a zkvalitnění nabídky profesního vzdělávání prostřednictvím vybudování e-learningového jazykového centra zaměřeného na obecné a profesní jazykové vzdělávání dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V souvislosti se zavedením e-learningu do výuky bude zároveň zajištěno prohloubení kvalifikace lektorů. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Realizace projektu probíhá od ledna 2007 do června 2008.

Financování projektu

Projekt je hrazen z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci OP Rozvoj lidských zdrojů - Priorita 3 - Rozvoj celoživotního vzdělávání, opatření 3.3 - Rozvoj dalšího profesního vzdělávání.

Partneři

Partnery projektu jsou Univerzita Hradec Králové a České zastupitelství Cambridge University Press.

Univerzita Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu, Institut dalšího vzdělávání Univerzity Hradec Králové zasvětí lektory do práce s moderními informačními technologii a zajistí lektorům mezinárodní certifikaci European Computer Driving Licence.

Cambridge University Press - Cambridge University Press je nejstarším nakladatelstvím na světě, které bylo ověnčeno mnoha mezinárodními cenami. Spolupráce spočívá v užití multimediálních publikací a interaktivních systémů v tomto projektu.eBRÁNA webarchitect