Naše znalosti ve Vašich službáchAgrostav Pardubice, akciová společnost

Certifikace společnosti a vzdělávání všech zaměstnanců
Cíl projektu

Cílem projektu byla certifikace společnosti Agrostav Pardubice a.s. dle normy OHSAS 18 001 a vzdělávání zaměstnanců za účelem zvýšení jejich adaptability na změny ekonomických a technologických podmínek, které dále přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.

Aktivity projektu

Projekt se skládal z těchto klíčových aktivit:

  • zavedení sytému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a certifikace společnosti dle mezinárodního standardu OHSAS 18 001 se záměrem snížení rizika nehod a s nimi spojených časových a finančních ztrát a zvýšení kontroly možných nebezpečí
  • zvyšování kvality lidských zdrojů společnosti prostřednictvím realizace školení pro zaměstnance zaměřených jednak na požadavky norem ISO 9001, ISO 14 001 a OHSAS 18 001 s důrazem na jejich aplikaci, dodržování v praxi a neustálé zlepšování, teambuilding a komunikační dovednosti.
Financování projektu

Projekt je hrazen z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti.

Další informace

Více informací o společnosti Agrostav Pardubice je možné získat na jejích www stránkách.eBRÁNA webarchitect