Naše znalosti ve Vašich službáchPodnikatelé

Evropské vzdělávací centrum, s.r.o.

Název projektu
Zdroj
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání (Pardubický kraj)
Obsah projektu
Projekt se zaměřuje na rozšiřování a modernizaci nabídky dalšího profesního jazykového vzdělávání prostřednictvím e-learningu v Pardubickém kraji. V jeho rámci vznikne e-learningové rozhraní se 17 vzdělávacími programy zaměřenými na profesní studium anglického, francouzkého, německého, a španělského jazyka s důrazem na profesní specializace pro vybrané pracovní obory. Součástí projektu je i rozšíření kvalifikace realizačního týmu lektorů v oblasti metodologie profesního vzdělávání a e-learningu.
Popis zakázky
zpracování žádosti o dotaci včetně příloh
Velikost dotace 5 174 438,- Kč
Realizace zakázky
06 - 07/2010
Kontakt
Ing. Tomáš Morávek, jednatel společnosti

Evropské vzdělávací centrum, s.r.o.

Název projektu
Zdroj
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání (Královéhradecký kraj)
Obsah projektu
Projekt se zaměřuje na rozšiřování a modernizaci nabídky dalšího profesního vzdělávání prostřednictvím e-learningu v Královéhradeckém kraji. V rámci projektu vznikne e-learningový portál se 17 vzdělávacími programy zaměřenými na profesní studium anglického jazyka. Zároveň dojde k modernizaci učeben tak, aby mohli lektoři plně využít výhod moderních technologií a inovativních výukových metod. Součástí projektu je i rozšíření kvalifikace realizačního týmu lektorů.
Popis zakázky
zpracování žádosti o dotaci včetně příloh
Velikost dotace 6 242 355 Kč
Realizace zakázky
05 - 06/2010
Kontakt
Ing. Tomáš Morávek, jednatel společnosti

Evropské vzdělávací centrum, s.r.o.

Název projektu
Zdroj
Operační program Rozvoj lidských zdrojů, opatření 3.3
Obsah projektu
Rozšíření nabídky dalšího profesního vzdělávání v Královéhradeckém kraji prostřednictvím vybudování e-learningového jazykového centra (portál, knihovna, zázemí) zaměřeného na obecné a profesní jazykové vzdělávání dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Dále prohloubení kvalifikace lektorů žadatele.
Popis zakázky
zpracování žádosti o podporu včetně příloh (např. rozpočet)
Velikost dotace 2,8 mil. Kč
Realizace zakázky
08/2006
Kontakt
Ing. Tomáš Morávek, jednatel společnosti

Agrostav Pardubice, akciová společnost

Název projektu
Zdroj
Operační program Rozvoj lidských zdrojů, opatření 4.1
Obsah projektu
Zvýšení konkurenceschopnosti a adaptability společnosti Agrostav Pardubice, a.s. a jejích zaměstnanců prostřednictvím zavedení systému BOZP a certifikace společnosti dle mezinárodního standardu OHSAS 18 001 a prostřednictvím zvyšování kvality lidských zdrojů společnosti (školení zaměřená na normy ISO 9001, ISO 14 001 a OHSAS 18 001 a na oblast informačních technologií.
Popis zakázky
definice a plán projektu, zpracování žádosti o podporu včetně příloh
Velikost dotace 1 mil. Kč
Realizace zakázky
04/2005
Kontakt
Pavel Formánek, náměstek ředitele

Informační Czech Republic, s.r.o.

Název projektu
Zdroj
Operační program Rozvoj lidských zdrojů, opatření 3.3
Obsah projektu
Cílem projektu je zvýšit odbornou a pedagogickou způsobilost lektoru v oblasti dalšího profesního vzdělávání prostřednictvím jejich vzdělávání v nové formě výuky– e-learningu. Lektoři se naučí využívat e-learning při vzdělávací činnosti.
Popis zakázky
Nastavení projektu, zpracování analýzy poptávky a analýzy cílových skupin, zpracování žádosti o dotaci včetně povinných příloh
Velikost dotace 1 mil. Kč
Realizace zakázky
03/2006
Kontakt
Pavel Petr, Informační Czech Republic, s.r.o.

Evropské vzdělávací centrum, s.r.o.

Úspěšně realizované projekty pro Evropské vzdělávací centrum, s.r.o.

Informační Czech Republic, s.r.o.

Úspěšně realizované projekty pro Evropské vzdělávací centrum, s.r.o.

Agrostav Pardubice, akciová společnost

Úspěšně realizované projekty pro společnost Agrostav Pardubice.


eBRÁNA webarchitect