Naše znalosti ve Vašich službáchStatutární město Pardubice

Komunitní plánování sociálních služeb v Pardubicích
Cíle projektu

Cílem projektu je posílení sociální stability a soudržnosti obyvatelstva a omezení sociálně patologických jevů prostřednictvím komunitního plánování sociálních služeb. Jeho smyslem je podpořit spolupráci zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb a všech zainteresovaných subjektů při určování priorit rozvoje v sociální oblasti a hledání způsobů jejich naplňování, nastavit proces komunitního plánování sociálních služeb v Pardubicích tak, aby byl trvale udržitelný.

Aktivity a realizace projektu

Realizace projektu spočívá v následujících aktivitách:

 • výběrové řízení na koordinátora KPSS v Pardubicích
 • vytvoření internetových stránek pro poskytovatele, uživatele a zadavatele sociálních služeb a veřejnost
 • příprava odborného a uživatelského prostředí pro zapojení všech účastníků procesu KP — zahrnuje zvýšení informovanosti obyvatel města o sociálních službách a komunitním plánování
 • ustavení otevřeného a fungujícího způsobu koordinace sociálních služeb
 • vytvoření nástrojů a strategie pro opakovaný sběr dat a identifikaci potřeb komunity
 • stanovení postupu při zpracování návrhu rozvoje sociálních služeb
 • vytvoření a schválení a vydání finální verze komunitního plánu sociálních služeb
 • vydání katalogu sociálních služeb

Projekt byl zahájen v květnu 2006, je realizován ve dvou fázích a bude ukončen v dubnu 2008.

Financování projektu

Projekt je financován z prostředků Evropské unie ze Společného regionálního operačního programu, priorita 3 - Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.2 - Podpora sociální integrace v regionech. Dále je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a rozpočtu města.

Další informace

Více informací lze nalézt na www stránkách věnovaných komunitnímu plánování sociálních služeb v Pardubicích (odkaz zde).

Vybudování centra pro vzdělávání a komplexní péči těžce zdravotně postižených dětí a mládeže
Cíle projektu

Cílem projektu je podpora integrace těžce zdravotně postižených obyvatel do komunity a zlepšení jejich pracovního uplatnění.

Aktivity projektu

Dosažení cíle spočívá v rozvoji kapacit služeb podporujících sociální integraci – rekonstrukce, přístavba a nástavba školy za účelem vybudování zázemí pro poskytování komplexní péče většímu počtu dětí a mládeže s mentálním a kombinovaným postižením s důrazem na vytváření rovných příležitostí vedoucích k sociální integraci.

Výstupy, výsledky a přínosy projektu

     • díky realizaci projektu došlo ke zvýšení kapacity školy o 18 handicapovaných žáků
     • projekt umožnil vytvořit 13 nových pracovních míst
     • zavedení nové služby – tranzitního programu
     • realizace projektu zvýšila užitnou plochu učebnového pavilonu o 713 m2 a byly zbudovány nové prostory tělocvičny v přístavbě o celkové užitné ploše 452,5 m2
Financování projektu

Výstavba centra byla financována z prostředků Evropské unie ze Společného regionálního operačního programu v rámci priority 3 - Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.1 - Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech.

Partneři projektu

Partnerem projektu byla Speciální škola Svítání, o.p.s. (stávající Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.). Škola je provozovatelem centra pro vzdělávání a komplexní péči těžce zdravotně postižených dětí a mládeže.

Další informace

Více informací o projektu naleznete na stránkách Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s.eBRÁNA webarchitect