Naše znalosti ve Vašich službáchSvazek obcí Broumovsko

Poznejte Broumovsko
Cíle projektu

Hlavním cílem projektu bylo podpořit medializaci cestovního ruchu v Královehradeckém kraji a jeho částech (turistických regionech, oblastech) prostřednictvím propagačních a informačních kampaní a tím zvýšit povědomí o turistické nabídce v regionu.

Projekt se svými aktivitami zaměřil na geografickou oblast tří z pěti turistických zón turistické oblasti Kladské pomezí, a to na zóny Skály, Stěny a Ostaš.

Aktivity a realizace projektu

Klíčovými aktivitami projektu byly:

 • publikování inzertních článků v tisku a na internetu o akcích cestovního ruchu (Génius českého baroka, Otevření turistické sezóny na Broumovsku)
 • vytvoření www stránek - portál www.broumovsko.cz za účelem propagace turistických zón Ostaš, Skály a Stěny
 • vytvoření a distribuce tištěných propagačních materiálů a prezentací na elektronických médiích
 • uspořádání promoakcí v místě a jejich propagace za účelem prodloužení turistické sezóny

Projekt byl realizován v období od dubna 2005 do srpna 2006.

Financování projektu

Projekt byl financován prostřednictvím Společného regionálního operačního programu, Priorita 4 - Rozvoj cestovního ruchu, Opatření 4.1 - Rozvoj služeb pro cestovní ruch.

Partneři projektu

Partnery projektu byly Agentura pro rozvoj Broumovska (podíl na realizaci internetového portálu, realizace internetových propagačních kampaní) a Radio Metuje s.r.o. (reklamní spoty a živé vstupy z akcí).

Další informace

Další informace lze nalézt na serveru www.broumovsko.cz.

Za poklady Broumovska
Cíle projektu

Projekt navazuje na projekt "Poznejte Broumovsko" a jeho cílem je ucelená propagační kampaň tří turistických zón Kladského pomezí, realizovaná za využití více druhů informačních médií, která povede k prodloužení turistické sezóny, vzniku nových služeb cestovního ruchu a rozšíření výstupů dříve realizovaných projektů.

Aktivity a realizace projektu

Projekt je realizován prostřednictvím především těchto klíčových aktivit:

    • publikování inzertních článků v tisku
    • doplnění www stránek
    • tvorba a distribuce propagačních materiálů
    • pořádání a propagace promoakcí v místě

Projekt je realizován v období od května 2006 do srpna 2007.

Financování projektu

Projekt je financován prostřednictvím Společného regionálního operačního programu, Priorita 4 - Rozvoj cestovního ruchu, Opatření 4.1 - Rozvoj služeb pro cestovní ruch.

Partneři projektu

Partnerem projektu je Agentura pro rozvoj Broumovska (realizace aktivit spojených s portálem www.broumovsko.cz.)

Další informace

Další informace o tomto a dalších projektech Svazku obcí Broumovsko lze nalézt na serveru www.broumovsko.cz.

Užijte si Broumovsko
Cíle projektu

Projekt navazuje na realizované projekty "Poznejte Broumovsko" a „Za poklady Broumovska“ a jeho cílem je ucelená propagační kampaň tří turistických zón Kladského pomezí, realizovaná za využití více druhů informačních médií, která povede k prodloužení turistické sezóny, vzniku nových služeb cestovního ruchu a rozšíření výstupů dříve realizovaných projektů.

Aktivity a realizace projektu

Klíčovými aktivitami projektu jsou:

    • vytvoření popisu turistických tras a doplnění internetových stránek o tyto popisy
    • publikace inzertních článků v celostátním tisku
    • vytvoření a distribuce propagačních materiálu Broumovska
    • umístění informačních tabulí

Projekt je realizován v období od ledna 2007 do prosince 2007.

Financování projektu

Projekt je financován prostřednictvím Společného regionálního operačního programu, Priorita 4 - Rozvoj cestovního ruchu, Opatření 4.1 - Rozvoj služeb pro cestovní ruch.

Partner projektu

Partnerem projektu je Agentura pro rozvoj Broumovska (především aktualizace a doplnění obsahu www portálu).

Další informace

Další informace lze nalézt na serveru www.broumovsko.cz.eBRÁNA webarchitect