Naše znalosti ve Vašich službáchObce a města

Město Vysoké Mýto

Název projektu
Zdroj
Regionální operační program NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst
Obsah projektu
Předmětem projektu bylo vybudování objektu Centra sociálních služeb ve Vysokém Mýtě, který slouží pro poskytování sociálních služeb a další činnosti neziskových organizací v oblasti sociální péče a vzdělávání s možností tyto aktivity dále rozvíjet. Díky realizaci projektu došlo k vzájemnému provázání služeb obecně zaměřených na osoby ve složité životní situaci dané nepříznivými vnějšími podmínkami, zdravotním stavem, rodinnou situací apod.
Popis zakázky
Přípravná fáze
- poradenská a analytická činnost v rámci přípravy projektu zejména ve vztahu k dotačnímu titulu
- zpracování a organizační zajištění podání žádosti o dotaci včetně zpracování a kompletace všech požadovaných příloh (mimo jiné studie ekonomického hodnocení projektu)
Investiční fáze
- organizace a zajištění výběrových řízení na dodavatele stavebních prací a na dodavatele vnitřního vybavení objektu
- řízení procesu výstavby v zastoupení investora a výkon technického dozoru investora
- administrace a řízení projektu - koordinace průběhu projektu, průběžné řešení změn v projektu, zpracování etapových monitorovacích zpráv a žádostí o platbu, zpracování závěrečné zprávy a žádosti o platbu, konečné vyúčtování projektu
Velikost dotace 58 mil. Kč
Realizace zakázky
12/2007 - 10/2010
Kontakt
Ing. František Eliáš, vedoucí Odboru územního plánování a regionálního rozvoje

Statutární město Pardubice

Název projektu
Zdroj
Společný regionální operační program, opatření 3.2
Obsah projektu
Zvýšení funkčnosti sociálních služeb zejména v oblasti plánování, pravidel pro jejich poskytování, efektivity vynakládání finančních prostředků a sběru dat. Hlavními výstupy projektu jsou systém spolupráce zainteresovaných subjektů, metodika tvorby komunitního plánu sociálních služeb a internetové stránky komunitního plánování a sociálních služeb pro poskytovatele, uživatele a zadavatele sociálních služeb, komunitní plán sociálních služeb města Pardubic.
Popis zakázky
nastavení projektu, zpracování žádosti, analýz (rozpočet projektu, studie proveditelnosti, analýzy potřeb cílových skupin, souladu s rozvojovou strategií) a dalších příloh žádosti
Velikost dotace 2,2 mil. Kč
Realizace zakázky
12/2005
Kontakt
Ing. Petra Ulbrichová, správce dotací města

Statutární město Pardubice

Název projektu
Zdroj
Společný regionální operační program, opatření 3.1
Obsah projektu
Vybudování chybějících kapacit pro vzdělávání dětí s mentálním a kombinovaným postižením prostřednictvím přístavby, nástavby a rekonstrukcí objektu ve vlastnictví žadatele.
Popis zakázky
příprava a nastavení projektu, zpracování žádosti včetně příloh (logický rámec, analýza cílových skupin, analýza nákladů a přínosů, rozpočet projektu)
Velikost dotace 37,4 mil. Kč
Realizace zakázky
07/2004
Kontakt
Ing. Petra Ulbrichová, správce dotací města

Statutární město Hradec Králové

Název projektu
Zdroj
Společný regionální operační program, opatření 4.1
Obsah projektu
Ucelená propagační kampaň turistické oblasti Hradecko prostřednictvím více druhů médií (inzeráty v celostátním a zahraničním tisku, internetový portál, tiskové konference, tištěné propagační materiály ve 4 jazycích, informační tabule) za účelem zvýšení návštěvnosti Hradecka turisty z ČR i zahraničí, rozšíření služeb cestovního ruchu a prodloužení pobytu turistů.
Popis zakázky
nastavení projektu, zpracování žádosti včetně příloh (zejména rozpočet projektu, studie proveditelnosti)
Velikost dotace 1,4 mil. Kč
Realizace zakázky
09/2005
Kontakt
Ing. Petr Němec
Odbor strategie a rozvojových projektů města

Statutární město Hradec Králové

Název projektu
Zdroj
Společný regionální operační program, opatření 3.2
Obsah projektu
Zvýšení funkčnosti sociálních služeb zejména v oblasti plánování, pravidel pro jejich poskytování, efektivity vynakládání finančních prostředků a sběru dat prostřednictvím vytvoření systému spolupráce zainteresovaných subjektů, metodiky tvorby komunitního plánu a internetových stránek komunitního plánování a sociálních služeb pro poskytovatele, uživatele a zadavatele sociálních služeb.
Popis zakázky
zpracování žádosti, studie proveditelnosti a dalších příloh (zejména rozpočet projektu, logický rámec)
Velikost dotace 2,2 mil. Kč
Realizace zakázky
04/2005
Kontakt
Mgr. Marek Šimůnek
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Svazek obcí „Broumovsko“

Název projektu
Zdroj
Společný regionální operační program, opatření 4.1
Obsah projektu
Propagační kampaň (inzeráty v českých i zahraničních periodikách, on-line propagace, vytvoření informačních www stránek, vydání a distribuce propagačních materiálů) za účelem zvýšení turistické návštěvnosti mikroregionu, prodloužení turistické sezony a rozšíření služeb cestovního ruchu.
Popis zakázky
nastavení projektu, zpracování žádosti, studie proveditelnosti a dalších příloh (soulad s rozvojovou strategií, logický rámec, podrobný rozpočet)
Velikost dotace 3,1 mil. Kč
Realizace zakázky
04/2005
Kontakt
PhDr. Jana Mikulecká
koordinátor dobrov. svazku obcí Broumovsko

Svazek obcí „Broumovsko“

Název projektu
Zdroj
Společný regionální operační program, opatření 4.1
Obsah projeku
Propagační kampaň prostřednictvím více druhů médií (promoakce, internetový portál, celostátní a zahraniční periodika, propagační materiály, informační tabule apod.) za účelem prodloužení turistické sezóny a rozšíření služeb cestovního ruchu v mikroregionu.
Popis zakázky
nastavení projektu, zpracování žádosti včetně příloh (zejména soulad s rozvojovou strategií, rozpočet, studie proveditelnosti)
Velikost dotace 2,2 mil. Kč
Realizace zakázky
09/2005
Kontakt
PhDr. Jana Mikulecká
koordinátor dobrov. svazku obcí Broumovsko

Svazek obcí „Broumovsko“

Název projektu
Zdroj
Společný regionální operační program, opatření 4.1
Obsah projektu
Realizace propagační kampaně (inzeráty v celostátním tisku, informační tabule u výletních tras) zaměřené na cestovní ruch v mikroregionu za účelem prodloužení turistické sezóny a rozšíření služeb cestovního ruchu.
Popis zakázky
nastavení projektu, zpracování žádosti včetně příloh (zejména soulad s rozvojovou strategií, rozpočet, studie proveditelnosti)
Velikost dotace 1,2 mil. Kč
Realizace zakázky
04/2006
Kontakt
PhDr. Jana Mikulecká
koordinátor dobrov. svazku obcí Broumovsko

Město Rokytnice v Orlických horách

Název projektu
Zdroj
PHARE 2003, část II.
grantové schéma na podporu turistické infrastruktury
Obsah projektu
Výstavba autobusového nádraží, místních komunikací, související infrastruktury a parkovišť a informačního bodu pro turisty v centru města za účelem zvýšení potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu v regionu.
Popis zakázky
zpracování žádosti, studie proveditelnosti, analýzy nákladů a přínosů a dalších příloh; administrace projektu v realizační části
Velikost dotace 15 mil. Kč
Realizace zakázky
07/2004 – 12/2006
Kontakt
Petr Hudousek, starosta města

Obec Teplice nad Bečvou

Název projektu
Zdroj
Společný regionální operační program, opatření 2.2
Obsah projektu
Rozvoj základní technické infrastruktury obce prostřednictvím vybudování multifunkční lokální sítě umožňující vysokorychlostní internetové připojení, distribuci rozhlasových a televizních kanálů, veřejný přístup k internetu, zabezpečení objektů s možností napojení na centralizovaný pult ochrany, provozování místního infokanálu a využití pro integrovaný záchranný systém
Popis zakázky
zpracování studie proveditelnosti, žádosti a dalších příloh
Velikost dotace 2 mil. Kč
Realizace zakázky
11/2004
Kontakt
Ladislav Táborský, starosta obce

Město Vysoké Mýto

Úspěšně realizované projekty pro město Vysoké Mýto.

Statutární město Pardubice

Úspěšně realizované projekty pro město Pardubice.

Statutární město Hradec Králové

Úspěšně realizované projekty pro statutátní město Hradec Králové.

Svazek obcí Broumovsko

Úspěšně realizované projekty pro Svazek obcí "Broumovsko"

Město Rokytnice v Orlických horách

Úspěšně realizované projekty pro město Rokytnice v Orlických horách.

Obec Teplice nad Bečvou

Úspěšně realizované projekty pro obec Teplice nad Bečvou.


eBRÁNA webarchitect