Naše znalosti ve Vašich službáchUniverzita Pardubice

Centrum manažerských dovedností Univerzity Pardubice (CENMAD)
Obsah zakázky

Společnost byla partnerem tohoto projektu, zpracovala pro tento kurz vzdělávací materiály do modulu Projektové řízení a realizovala výuku v tomto modulu.

Kurz CENMAD

CENMAD je komplexní vzdělávací kurz přispívající k rozšíření kvalifikace vědecko-výzkumných pracovníků a studentů doktorských studijních programů v oblasti řízení vědeckých a výzkumných projektů.

Kurz obsahuje následující tématické bloky:

 • Management
 • Projektový management
 • Komunikace
 • Informační technologie
 • Ochrana duševního vlastnictví
 • Transfer technologií a využití výsledků vědy a výzkumu
 • Popularizace a šíření výsledků výzkumu a vývoje
 • Průřezová témata
Aktivity projektu

Projekt CENMAD se skládá z těchto klíčových aktivit:

 • Management projektu
 • Nábor cílové skupiny
 • Příprava a realizace vzdělávacích modulů
 • Šíření výsledků výzkumu a vývoje do praxe / organizace závěrečné konference
 • Propagace a publicita
Financování projektu

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů - Priorita 3 – Rozvoj celoživotního vzdělávání, Opatření 3.2 – Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

Partneři projektu

Partnery projektu jsou První regionální rozvojová a.s., APRA (Asociace Public Relations Agentur) a M&J Consulting, s.r.o.eBRÁNA webarchitect