Naše znalosti ve Vašich službáchZákladní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ

Speciální škola SVÍTÁNÍ – rozvoj pracovních a komunikačních dovedností osob se zdravotním a mentálním postižením
Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je podpora integrace zdravotně postižených obyvatel do komunity a zlepšení jejich pracovního uplatnění prostřednictvím zavedení nové služby - Tranzitního programu a dále prostřednictvím inovace a rozšíření stávajících výukových programů.

Aktivity a realizace projektu

Speciál

Hlavní aktivitou projektu je zavedení nové služby - Tranzitního programu a jeho podpůrných služeb pro definovanou cílovou skupinu.

Současný systém péče o děti a mládež se zdravotním postižením v ČR se orientuje především na děti předškolního a školního věku. Po dokončení povinné školní docházky nastávají problémy s dalším uplatněním absolventů. Ti jsou většinou schopni pracovat pouze při upravených podmínkách za neustálé pomoci a podpory terapeutů či pracovních asistentů, nebo potřebují k nácviku určitých pracovních činností delší čas a vyšší intenzitu.

Tranzitní program je tak jednou z možností, jak dále rozvíjet pracovní schopnosti a návyky zdravotně postižených a zvyšovat možnost jejich uplatnění na trhu práce.

Projekt se skládá ze dvou etap – první z nich kopíruje školní rok 2006/2007, realizace druhé etapy byla stanovena na období od 07/2007 do 04/2008.

Financování projektu

Projekt byl financován z prostředků Společného regionálního operačního programu, Priorita 3 - Rozvoj lidkých zdrojů v regionech, Opatření 3.2 - Podpora sociální integrace v regionech.

Partneři projektu

Partnerem v tomto projektu je Svítání – sdružení pro pomoc zdravotně postiženým dětem, Pardubice.

Další informace

Více informací o projektu a Základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ naleznete zde.

Všichni do lavic…!
Cíle projektu

Cílem projektu bylo zvýšit kvalitu služeb, které škola poskytuje osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců, vytvoření školního vzdělávacího programu a zavádění standardů kvality služeb.

Aktivity projektu

Projekt se skládal z následujících aktivit:

  • vypracování školního vzdělávacího programu
  • vypracování, zavedení standardů kvality služeb ve škole SVÍTÁNÍ
  • audit sociální služby osobní asistence a proces sebehodnocení organizace ve škole SVÍTÁNÍ
  • vypracování, zavedení standardů kvality služeb v občanském sdružení BERENIKA – Vysoké Mýto
  • vzdělávání zaměstnanců ve škole SVÍTÁNÍ
  • realizace nového kurzu pro osoby s kombinovaným postižením – Získání základní počítačové gramotnosti
  • realizace nového kurzu pro osoby s kombinovaným postižením – Výuka řemesla Axmanovou technikou modelování
Financování projektu

Projekt byl financován z prostředků Evropské unie - program Phare 2003 RLZ, Opatření 2.1 - Integrace skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením.

Partneři projektu

Partnery tohoto projektu jsou Svítání – sdružení pro pomoc zdravotně postiženým dětem, Pardubice a občanské sdružení BERENIKA – Vysoké Mýto.

Další informace

Více informací o projektu, Základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ a sdružení Svítání naleznete zde.eBRÁNA webarchitect