Naše znalosti ve Vašich službáchSvítání, sdružení pro pomoc zdravotně postiženým dětem

Nebudeme sedět doma...!

Cíle projektu

Cílem projektu bylo vytvořit metodiku standardů kvality sociálních služeb poskytovaných klientům s mentálním nebo kombinovaným postižením v zařízeních stacionárního typu provozujících programy pracovní terapie a chráněných pracovišť a aplikovat ji v organizaci.

Aktivity projektu
  • vypracovat standardy kvality poskytovaných služeb v organizaci a jejich uvedení do provozu
  • vytvořit tým odborně proškoleného personálu pracujícího s cílovou skupinou
  • odborně poskytovanými službami zvýšit pracovní potenciál cílové skupiny a udržovat její zaměstnatelnost
  • zvýšit počet zaměstnatelných klientů
Financování projektu

Projekt byl financován z globálního grantu Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů - Priorita 2 - Sociální integrace a rovnost příležitostí, opatření 2.3 - Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb.

Partneři projektu

Partnery při realizaci projektu byly Magistrát města Pardubice, odbor sociálních věcí a Speciální škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Další informace

Více informací o projektu a sdružení Svítání naleznete zde.eBRÁNA webarchitect