Naše znalosti ve Vašich službáchSKP-CENTRUM, Pardubice

Domov Simeon
Cíle projektu

Projekt se zaměřuje na rozvoj a zlepšování poskytování sociálních služeb v regionu a má za cíl přispět k odstranění nedostatečné kapacity služeb respitní péče v regionu a k uspokojení narůstající poptávky po této službě.

Projekt Domov Simeon navazuje na dosavadní činnost neziskové organizace SKP - CENTRUM a rozšiřuje její spektrum služeb.

Cílem respitní (tzv. odlehčovací) péče je poskytnout poskytnout rodinám pečujícím o své seniory či zdravotně postižené možnost krátkodobě předat tyto rodinné příslušníky do péče profesionálního zařízení při odjezdu na dovolenou, při onemocnění, apod. Respitní péče nahrazuje nebo oddaluje nutnost umístění v nákladných léčebných ústavech a domovech důchodců a snižuje tlak na kapacity dlouhodobých nákladných pobytových služeb.

Aktivity a realizace projektu

Hlavní aktivitou projektu je vybudování domu s respitní péčí s kapacitou 20 klientů v obci Horní Jelení. Projekt je rozdělen do 4 etap s celkovou realizací od března 2007 do listopadu 2008.logo eea grants

Financování projektu

Projekt je financován z prostředků Finančních mechanismů EHP/Norska - Prioritní oblast 3 - Rozvoj lidských zdrojů, zaměření priority 3.2 - Rozvoj a zlepšování poskytování sociálních služeb v regionech.

Partneři projektu

Projekt je realizován jako partnerský - partnery projektu jsou obec Horní Jelení a Pardubický kraj.

Další informace

Více informací o Domově Simeon naleznete na stránkách SKP-CENTRA (zde).eBRÁNA webarchitect