Naše znalosti ve Vašich službáchPéče o duševní zdraví – region Pardubice

Rozvoj terénní sociální podpory dlouhodobě duševně nemocných v Pardubickém kraji
Cíle projektu

Obecným cílem projektu je pomoci duševně nemocným navrátit se do společnosti rozvíjením jejich sociální a pracovní rehabilitace. Dalším cílem je zvyšování kvality života a soběstačnosti duševně nemocných a rozvoj regionálního systému péče o duševně nemocné.
Těchto cílů bude dosaženo rozšířením terénní sociální péče o duševně nemocné na celé okresy Pardubice a Chrudim. Změní se tak současný stav, kdy je sociální podpora vázána spíše na městské aglomerace, a bude pozvednuta kvalita poskytovaných služeb zvýšením počtu zaměstnanců a zlepšením jejich technického zázemí.

Aktivity a realizace projektu

K dosažení cílů tohoto projektu bude zapotřebí realizovat následující aktivity:

  • vytvořit nová pracovní místa v terénní péči
  • zlepšit technické zázemí činnosti
  • provést specifické zaškolení a vzdělávání pracovníků v terénního týmu
  • získat ke spolupráci v péči o dlouhodobě duševně nemocné praktické lékaře, sociální pracovníky, a odbory městských a obecních úřadů, pracovníky dalších úřadů a obecně pracovníky sociální sítě

Projekt je realizován v období 1. 5. 2006 – 30 . 4. 2008.

Financování projektu

Projekt je financován z prostředků Evropské unie ze Společného regionálního operačního programu (SROP), Priorita 3 - Rozvoj lidských zdrojů v regionech, Opatření 3.2 - Podpora sociální integrace v regionech.

Partneři projektu

Partnerem projektu je Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Vysočina, Havlíčkův Brod.

Další informace

Více informací o projektu a o. s. Péče o duševní zdraví - region Pardubice naleznete zde.eBRÁNA webarchitect