Naše znalosti ve Vašich službáchMAS Střecha dvou moří

Regionální analýza oblasti působnosti MAS „Střecha dvou moří“
Obsah zakázky

Společnost První regionální rozvojová a. s. zpracovala studii analyzující oblast působnosti místní akční skupiny Střecha dvou moří z několika možných úhlů pohledu.

Důraz je v analýze kladen na popis regionu na základě těchto charakteristik:

  • geografických
  • historických
  • kulturních
  • sociálních a
  • ekonomických.

Pozornost je věnována také stavu životního prostředí a příslušnosti zájmové oblasti mezi regiony se soustřednou podporou státu dle Usnesení Vlády ČR č. 722/2003.

Místní akční skupina

Území, kterému je regionální analýza věnována, je zájmovou oblastí MAS “ Střecha dvou moří”. Region se nachází na pomezí Pardubického kraje a kraje Vysočina na rozloze 1 142 km2 a zahrnuje 112 obcí z okresů Chrudim, Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou.

Sledovaným územím (konkrétně CHKO Žďárské vrchy) prochází hranice dvou úmoří. Řeka Chrudimka odvádí vodu do Severního moře, Svratka do moře Černého. Na základě této skutečnosti bylo zájmové území MAS pojmenováno - “Střecha dvou moří”.

Část území MAS zasahuje do 2 chráněných krajinných oblastí - Železných hor a Žďárských vrchů. Jedná se o krajinu bohatou na přírodní krásy vhodnou zejména pro individuální letní i zimní rekreaci.

Vymezení oblasti působnosti MAS "Střecha dvou moří" uvádí následující mapka.eBRÁNA webarchitect