Naše znalosti ve Vašich službáchNeziskové organizace, školy

SK OMT Pardubice

Název projektu
Zdroj
Operační program přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 ČR - Polsko, fond mikroprojektů
Obsah projektu
Projekt představuje uspořádání dvou závodů s mezinárodní účastí - Duatlon Břehy a Triatlon Mělice, a to ve spolupráci s polským partnerem projektu. Cílem projektu je podpora přeshraniční spolupráce organizací zabývajících se volnočasovými aktivitami v oblasti sportu a pořádáním závodů a soutěží.
Popis zakázky
nastavení a konzultace projektu, zpracování žádosti o dotaci včetně všech příloh, administrace projektu v realizační fázi, konečené vyúčtování projektu, zpracování závěrečné monitorovací zprávy
Velikost dotace 16 580 € (cca 400 000 Kč)
Realizace zakázky
09/2009 - 12/2010
Kontakt
Tomáš Petr, předseda klubu

Základní škola praktická a mateřská škola speciální Pardubice, A. Krause 2344-5

Název projektu
Zdroj
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, obast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Obsah projektu
Projekt představuje inovaci vytvořeného školního vzdělávacího programu, který byl obsahově doplněn o nový předmět Rozvoj osobnosti. Předmět je zaměřený na oblast mezilidských vztahů a sociálního klimatu třídy a školy a měl by žákům usnadnit přechod do dalších stupňů vzdělávání a začlenění do společnosti. V rámci projektu vznikne 7 vzdělávacích modulů pro 3. - 9. ročník školy.
Popis zakázky
zpracování a organizační zajištění podání žádosti o dotaci včetně zpracování a kompletace všech požadovaných příloh (mimo jiné i analýza potřebnosti projektu ve vztahu k cílovým skupinám)
Velikost dotace 3 408 046 Kč
Realizace zakázky
05/2008 - 06/2008
Kontakt
Mgr. Iva Morávková, ředitelk

SKP-CENTRUM

Název projektu
Zdroj
Finanční mechanismy EHP/Norska, opatření 3.2
Obsah projektu
Vybudování domu s respitní péčí s kapacitou 20 klientů v obci Horní Jelení. Cílem projektu je rozvoj a zlepšování poskytování sociálních služeb v regionu. Projekt tak přispěje k odstranění nedostatečné kapacity služeb respitní péče v regionu.
Popis zakázky
Přípravná fáze
nastavení projektu, zpracování žádosti o podporu včetně příloh (studie proveditelnosti, logický rámec, finanční a ekonomická analýza), zpracování anglické verze žádosti
Investiční fáze
administrace a koordinace postupu projektu, zpracování průběžných monitorovacích zpráv s žádostmi o platbu a dalších výkazů, asistence při zajištění publicity projektu zpracování závěrečné zprávy, součinnost při auditech projektu
Velikost dotace 599 944 € (cca 16,2 mil. Kč)
Realizace zakázky
05/2005 - 05/2009
Kontakt
Mgr. Jan Vojvodík, SKP-CENTRUM

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Pardubice

Název projektu
Zdroj
Společný regionální operační program, opatření 3.2
Obsah projektu
Zavedení nové služby (Tranzitní program), která tvoří mezičlánek mezi praktickou školou a zaměstnáním a napomáhá začleňování osob s těžkým zdravotním postižením na trh práce. Klienty služby představují zdravotně postižení s potenciálem zařazení na trh práce formou zaměstnání na chráněných pracovních místech a v chráněných dílnách.
Popis zakázky
nastavení projektu, zpracování žádosti o podporu včetně příloh (zejména analýza cílových skupin a studie proveditelnosti)
Velikost dotace 4,7 mil. Kč
Realizace zakázky
12/2005
Kontakt
Mgr. Miluše Horská, ředitelka Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Pardubice

Název projektu
Zdroj
Phare 2003 RLZ, opatření 2.1
Obsah projektu
Rozvoj vzdělávacích programů školy pro sociálně znevýhodněné osoby prostřednictvím vzdělávacích kurzů pro pracovníky žadatele, dále vypracování a zavedení standardů kvality v organizaci žadatele a v organizaci partnera projektu a realizace výukových kurzů pro cílovou skupinu žadatele a partnera projektu.
Popis zakázky
zpracování žádosti o podporu včetně příloh, administrace projektu, zpracování průběžných a závěrečných zpráv
Velikost dotace 2 mil. Kč
Realizace zakázky
06/2005 – 06/2006
Kontakt
Mgr. Miluše Horská, ředitelka Speciální školy SVÍTÁNÍ, o.p.s

Svítání, sdružení pro pomoc zdravotně postiženým dětem, Pardubice

Název projektu
Zdroj
Operační program Rozvoj lidských zdrojů, opatření 2.3
Obsah projektu
Zvýšení zaměstnatelnosti klientů s mentálním nebo kombinovaným postižením prostřednictvím zavedení systému kvality sociálních služeb a týmu proškolených pracovníků žadatele.
Popis zakázky
nastavení projektu, zpracování žádosti do Globálního grantu
Velikost dotace 0,5 mil. Kč
Realizace zakázky
03/2005
Kontakt
Marcela Kolmanová, předsedkyně sdružení
Mgr. Miluše Horská
ředitelka Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s., Pardubice.

MAS Střecha dvou moří

Název projektu
Zdroj
-
Obsah projektu
Analýza regionu charakterizující území působnosti MAS z hlediska přírodního prostředí, demografických a socioekonomických indikátorů za účelem posouzení jeho využitelnosti cestovním ruchem a nastínění jeho rozvojové strategie
Popis zakázky
Zpracování regionální socioekonomické analýzy místní akční skupiny „Střecha dvou moří“
Velikost dotace -
Realizace zakázky
10/2006
Kontakt
PhDr. Markéta Mrkvičková, MAS Střecha dvou moří

Péče o duševní zdraví – region Pardubice o.s.

Název projektu
Zdroj
Společný regionální operační program, opatření 3.2
Obsah projektu
Rozšíření služeb terénního komunitního týmu do odlehlejších oblastí regionu (okres Pardubice a Chrudim) za účelem snížení závislosti dlouhodobě duševně nemocných na podpoře rodiny, lékařů i sítě sociálních služeb
Popis zakázky
zpracování žádosti o podporu včetně příloh (zejména studie proveditelnosti, rozpočet projektu)
Velikost dotace 3,4 mil. Kč
Realizace zakázky
01/2006
Kontakt
MUDr. Petr Hejzlar, ředitel sdružení

Univerzita Pardubice

Název projektu
Zdroj
Operační program Rozvoj lidských zdrojů, opatření 3.2
Obsah projektu
Komplexní vzdělávací kurz přispívající k rozšíření kvalifikace vědecko-výzkumných pracovníků a studentů doktorských studijních programů v oblasti řízení vědecko-výzkumných projektů.
Popis zakázky
partner projektu, realizace vzdělávání a zpracování vzdělávacích materiálů ve vzdělávacím modulu Projektové řízení
Velikost dotace -
Realizace zakázky
2005 - 2006
Kontakt
Ing. Jana Sabinovská, MSc.
Fakulta ekonomicko-správní, odd. pro vědu a výzkum
Ing. Jitka Genserová
Vedoucí Centra manažerských dovedností ve vědě a výzkumu

SKP-CENTRUM, Pardubice

Úspěšně realizované projekty pro SKP-CENTRUM.

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ

Úspěšně realizované projekty pro o.p.s. Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, Pardubice.

Svítání, sdružení pro pomoc zdravotně postiženým dětem

Úspěšně realizované projekty pro Svítání, sdružení pro pomoc zdravotně postiženým dětem, Pardubice.

MAS Střecha dvou moří

Úspěšně realizované projekty pro MAS Střecha dvou moří.

Péče o duševní zdraví – region Pardubice

Úspěšně realizované projekty pro o. s. Péče o duševní zdraví – region Pardubice.

Univerzita Pardubice

Úspěšně realizované projekty pro Univerzitu Pardubice.


eBRÁNA webarchitect