Naše znalosti ve Vašich službách15.11.2010 09:43

Úspěšná žádost o dotaci v Hradci Králové

Začátkem listopadu 2010 byly Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schváleny grantové projekty doporučené k realizaci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

První regionální rozvojová připravila úspěšný projekt s názvem "Profesní e-learningové jazykové centrum" pro Evropské vzdělávací centrum s.r.o., které na jeho realizaci získalo dotaci ve výši 6 242 355,33 Kč. Žádosti o dotaci byl přidělen nejvyšší počtet bodů (86,4) ze všech schválených projektů.

V rámci projektu vznikne e-learningový portál se 17 vzdělávacími programy zaměřenými na profesní studium anglického jazyka s důrazem na získání mezinárodních jazykových zkoušek a profesní specializaci pro vybrané pracovní obory. Zároveň s tím dojde k modernizaci učeben tak, aby mohli lektoři plně využít výhod moderních technologií a inovativních výukových metod. Součástí projektu je i související rozšíření kvalifikace realizačního týmu lektorů


eBRÁNA webarchitect