Naše znalosti ve Vašich službách01.03.2010 13:39

Podpora sportovních akcí z fondů EU

Pardubickému triatlonovému klubu SK OMT jsme pomohli získat dotaci na uspořádání Mezinárodního poháru v triatlonu a duatlonu 2010, a to ve výši 16 580 EUR, tj. cca 400 tis. Kč. Dotace bude poskytnuta z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 ČR - Polsko.

Obsahem projektu jsou dva tradiční závody v našem regionu - Duatlon Břehy (2. 5. 2010) a Triatlon Mělice (21. 8. 2010). Do realizace projektu je zapojen partner z Polska – Kolarsky Uczniowski Klub Sportowy „Biały Kamień“ z města Wałbrzych, díky němuž budou obě pohárové akce s mezinárodní účastí závodníků z Česka a Polska.

Cílem projektu je podpora přeshraniční spolupráce organizací zabývajících se volnočasovými aktivitami v oblasti sportu a pořádáním závodů a soutěží. Účelem vzájemné spolupráce je mimo jiné i propagace regionu, popularizace duatlonu a triatlonu a zvýšení motivace veřejnosti k pravidelné sportovní aktivitě a zdravému životnímu stylu.eBRÁNA webarchitect