Naše znalosti ve Vašich službách06.04.2009 14:08

Dům s respitní péčí - Domov Simeon

V Horním Jelení byl 30. března 2009 slavnostně otevřen Dům s respitní péčí Domov Simeon. S finanční pomocí tzv. norských fondů, Pardubického kraje, nadace Věry Třebické-Řivnáčové a dalších partnerů jej vybudovala pardubická nezisková organizace SKP-CENTRUM, o.p.s.

Smyslem odlehčovací služby je poskytovat krátkodobou pobytovou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit pečující fyzické osobě nebo osobám nezbytný odpočinek, čas na řešení vlastních zdravotních problémů a podobně.

Na realizaci tohoto projektu jsme s SKP-CENTREM spolupracovali již od roku 2005. První regionální rozvojová zpracovala úspěšnou žádost o dotaci z Finančních mechanismů EHP/Norska, prioritní osy 3 - Rozvoj lidských zdrojů a následně v investiční fázi zajišťovala administraci projektu, tj. zejména zpracování monitorovacích zpráv s žádostmi o platbu a dalších výkazů.

Celkové náklady na vybudování objektu dosáhly 796 784,- EUR (cca 21,5 mil. Kč), z čehož dotace z FM EHP/Norska činila 599 944,- EUR (tj. cca 16,2 mil. Kč).eBRÁNA webarchitect