Naše znalosti ve Vašich službách20.12.2010 18:23

Další projekt Evropského vzdělávacího centra

Naše společnost zpracovala v letošním roce v pořadí již druhou úspěšnou žádost o dotaci pro Evropské vzdělávací centrum, s.r.o. Na realizaci projektu s názvem "Profesní e-learningové jazykové centrum pro Pardubický kraj" byla přidělena dotace ve výši 5 174 438,- z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Projekt se zaměřuje na rozšiřování a modernizaci nabídky dalšího profesního jazykového vzdělávání prostřednictvím e-learningu v Pardubickém kraji. V jeho rámci vznikne e-learningové rozhraní se 17 vzdělávacími programy zaměřenými na profesní studium anglického, francouzkého, německého, a španělského jazyka s důrazem na získání mezinárodních jazykových zkoušek a profesní specializace pro vybrané pracovní obory. Součástí projektu je i rozšíření kvalifikace realizačního týmu lektorů v oblasti metodologie profesního vzdělávání a e-learningu.eBRÁNA webarchitect