Naše znalosti ve Vašich službách08.09.2010 10:04

Centrum sociálních služeb otevřeno

1. září 2010 proběhlo slavnostní otevření Centra sociálních služeb Vysoké Mýto. V budově budou své služby poskytovat neziskové organizace zaměřené na sociální péči a vzdělávání pro osoby ve složité životní situaci dané nepříznivými vnějšími podmínkami, zdravotním stavem, rodinnou situací, apod. Největší část služeb je zaměřena na osoby s mentálním a tělesným postižením.

Investorem objektu bylo město Vysoké Mýto a jeho vybudování bylo umožněno díky dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.2 Rovzoj měst, ve výši 58 052 187,- Kč.

Společnost První regionální rozvojová spolupracovala s městem na realizaci projektu již od fáze projektového záměru (od roku 2007) až po jeho dokončení. Kromě přípravy projektu a žádosti o dotaci následně řídila investiční fázi projektu, zpracovávala monitorovací zprávy a vedla kompletní agendu administrace projektu vůči poskytovateli dotace. Další informace k tomuto projektu jsou v sekci reference.eBRÁNA webarchitect