Naše znalosti ve Vašich službáchPříprava a řízení projektů

Služby společnosti První regionální rozvojová a.s v přípravě a řízení projektů jsou orientovány na oblast získávání dotací ze strukturálních fondů EU jak pro privátní, tak i veřejný sektor.

Obecně představuje řízení projektů proces spočívající v plánování, organizování, monitorování, řízení a předkládání zpráv o všech aspektech projektu a motivace všech zúčastněných dosáhnout jeho cílů. Samotný projekt je pak charakterizován jako jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností, který je omezen časem, náklady a zdroji a má přesně určený výsledek, jehož má dosáhnout.

Společnost garantuje kvalitní služby zahrnující systémový přístup k projektu, odborné složení projektového týmu, předcházení projektovým rizikům a řešení změn v projektu.

Hlavními oblasti pomoci klientům při přípravě a řízení projektů jsou:

  • definování zaměření, účelu a cílů projektu (tak, aby daný projekt vyhovoval potřebám organizace, jejím cílovým skupinám, hodnotícím kritériím projektu apod.)
  • vymezení primárních a sekundárních cílových skupin projektu a jejich potřeb
  • stanovení hlavních a vedlejších výstupů projektu
  • sestavení plánu a rozpočtu projektu a časového harmonogramu jeho realizace průběžný monitoring projektu
  • studie proveditelnosti projektu;
  • nastavení monitorovacích indikátorů projektu;
  • analýza nákladů a užitků projektu (CBA);
  • zpracování vstupních a projektových analýz.

Pro oblast projektového řízení je První regionální rozvojová a.s držitelem certifikátu kvality ČSN EN ISO 9001:2001, který potvrzuje kvalitu poskytovaných služeb společnosti.eBRÁNA webarchitect