Naše znalosti ve Vašich službáchMožnosti využití specifických místních zdrojů...

Společnost samostatně řešila projekt Možnosti využití specifických místních zdrojů pro ekonomický rozvoj vybraných venkovských regionů se soustředěnou podporou v Pardubickém kraji. Uvedený projekt by vybrán ve veřejné soutěži Ministerstva pro místní rozvoj, které jej podpořilo částkou 750 tis. Kč.

Cílem projektu bylo sestavit návrh metodiky pro určení finančního vyjádření aktivace specifických místních zdrojů ve venkovském prostoru na veřejné rozpočty a aplikovat jej na prostoru Regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko.

Dílčí cíle:

  1. Sestavit analýzu finančních aspektů aktivace místních zdrojů ve venkovském prostoru.
  2. Analyzovat potenciál využití specifických místních zdrojů ve vymezeném regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko a vyjádřit finanční dopad využití na případové studii.
  3. Sestavit návrh metodiky výpočtu finančního dopadu aktivace specifických místních zdrojů ve venkovském prostoru.

Další informace o projektu lze nalézt v sekci reference - výzkumné projekty.eBRÁNA webarchitect