Naše znalosti ve Vašich službáchPodnikatelé

Podnikatelské subjekty (zejména malé a střední podniky) se mohou i v novém programovacím období 2007 – 2013 ucházet o dotace ze strukturálních fondů EU, jejichž poskytování je vázáno především na tyto aktivity:

  • nákup, výstavbu či rekonstrukci nemovitostí
  • investice do úspory energií a obnovitelných zdrojů
  • pořízení moderních výrobních strojů a zařízení
  • nákup licencí, patentů a know-how
  • výzkum a vývoj nových výrobků
  • tvorba nových pracovních míst
  • vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a další.

Čerpání ze strukturálních fondů EU představuje pro podnikatele zajímavou možnost získání financí pro rozvoj firmy. Programovací období 2007 – 2013 nabízí v tomto ohledu velké množství příležitostí. K jejich využití je však potřeba koncepční a systematický přístup ze strany žadatelů, který spočívá zejména v jasném stanovení vzájemně provázaných cílů, z nichž budou vycházet jednotlivé projektové záměry realizovatelné během celého období. Pro naplnění těchto cílů nabízí První regionální rozvojová a.s. podnikatelům následující služby:eBRÁNA webarchitect