Naše znalosti ve Vašich službáchAnalýzy

V rámci poskytovaných služeb se První regionální rozvojová a.s. zabývá zpracováváním analytických studií reflektujících požadavky klienta. Základní okruh prováděných analýz tvoří:

Informace o jednotlivých typech analýz jsou uvedeny v následujících podsekcích.

Vstupní analýzy

Základní vstupní analýza
Komplexní analýza klienta

Projektové analýzy

Analýza potřeb cílových skupin
Logický rámec projektu
Studie proveditelnosti
Analýza CBA

Ostatní analýzy

Regionální analýzy
Analýzy projektových námětů a záměrůeBRÁNA webarchitect